บริษัท เอชไอพี โกลบอล ได้มอบชุดตรวจโควิด ATK HIPBiotech เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-1

บริษัท เอชไอพี โกลบอล ได้มอบ #ATK #HIPBiotech ? เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล ตึกบัญชาการ 1 ห้องประชุม 301 (ชั้น 3) คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด พร้อมคณะพันธมิตรนักธุรกิจชั้นนำชาวไทย-จีน นำสิ่งของร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้รัฐบาลนำไปจัดสรรช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน

โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ดร. อมร มีมะโน ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนในการรับมอบ โดยครั้งนี้ คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล ได้มอบ ATK HIPBiotech ชุดตรวจโควิด มูลค่า 200,000 บาท ในการสนับสนุนหน่วยงาน เพื่อเป็นการช่วยในสถานการและการป้องกันอีกทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: hipglobal

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง