“บลิทซ์” เพิ่มทุนได้ 1.6 ล้านดอลลาร์จากการระดมทุนรอบซีดเอ็กซ์เทนชันที่มียอดจองซื้อเกินจำนวนที่จัดสรรจริง เพื่อใช้เป็นทุนเร่งขยายบริการโลจิสติกส์ที่ใช้รถไฟฟ้าและเอไอทั่วอินโดนีเซีย

Blitz Logo

การระดมทุนครั้งนี้เป็นการระดมทุนรอบที่สามของบลิทซ์ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2565 โดยบริษัทฯ สามารถระดมทุนเพิ่มได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566 และไตรมาสที่ 1 ปี 2567 จากนักลงทุนที่มีชื่อเสียงทั้งจากต่างประเทศและในภูมิภาค ได้แก่ ADB Ventures, Iterative VC, FiveFortyAlpha, Third Derivative, BonBillo Fund, Bansea Fund และ Satvik Investments

จาการ์ตา อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, และกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย, 20 มีนาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — บลิทซ์ อิเล็กทริก โมบิลิตี้ (Blitz Electric Mobility) (หรือ “บลิทซ์”) ผู้บุกเบิกภาคธุรกิจโลจิสติกส์ที่ใช้รถไฟฟ้า (EV) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีความภูมิใจที่ได้ประกาศความสำเร็จจากการปิดระดมทุนในรอบซีดเอ็กซ์เทนชัน (Seed Extension) ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566 และไตรมาสที่ 1 ปี 2567 โดยมียอดจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่จัดสรรจริง (Oversubscribed) และสามารถระดมทุนได้ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุนที่เป็นที่รู้จักอย่างดี ได้แก่ ADB Ventures, Iterative VC, FiveFortyAlpha, Third Derivative, BonBillo Fund, Bansea และ Satvik Investments โดยมี ADB Ventures เป็นผู้นำ ทั้งนี้ จากการระดมทุนในรอบนี้ทำให้จนถึงปัจจุบันบลิทซ์สามารถระดมทุนรวมทั้งหมดถึง 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการอัดฉีดเงินทุนครั้งล่าสุดนี้จะช่วยเร่งให้บลิทซ์สามารถขยายกิจการทั่วทั้งประเทศอินโดนีเซีย และเสริมให้สถานะของบริษัทในการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ใช้รถพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของประเทศแข็งแกร่งขึ้น

คุณไซวยา ชาวฮัน (Saivya Chauhan) ซีอีโอของบลิทซ์ และคุณโมฮัมมัด เฟเรียดิ (Mohammad Feriadi) กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัท JNE ลูกค้าผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน และเป็นผู้ให้ความร่วมมือดำเนินโครงการบริการจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง
คุณไซวยา ชาวฮัน (Saivya Chauhan) ซีอีโอของบลิทซ์ และคุณโมฮัมมัด เฟเรียดิ (Mohammad Feriadi) กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัท JNE ลูกค้าผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน และเป็นผู้ให้ความร่วมมือดำเนินโครงการบริการจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง

บลิทซ์เริ่มก่อตั้งในปี 2562 จากแนวคิดของคุณไซวยา ชาวฮัน (Saivya Chauhan) อดีตวิศวกรของไฮเปอร์ลูป และหลังจากนั้นบลิทซ์ก็กลายเป็นผู้มีอิทธิพลสำคัญในตลาดบริการโลจิสติกส์ที่ใช้รถไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ดำเนินกิจการในเมืองต่าง ๆ ของประเทศอินโดนีเซีย 20 เมือง และร่วมทำธุรกิจกับลูกค้าองค์กรต่าง ๆ กว่า 30 รายในแปดภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ Lazada, BliBli, eFishery, JNE, Zalora และ SayurBox รูปแบบดำเนินงานที่เป็นนวัตกรรมของบลิทซ์ในการให้บริการจะใช้รถไฟฟ้าเป็นหลัก โดยตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อความยั่งยืนและความมีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของบลิทซ์มาจากโมเดลธุรกิจการให้บริการภายใต้ชื่อแบรนด์ลูกค้า (White-labelling) ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และแนวทางให้บริการจัดส่งจากศูนย์กระจายสินค้าถึงผู้รับ (Last-Mile Delivery) โดยเน้นความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานขับรถ โมเดลธุรกิจนี้ทำให้ลูกค้าของบลิทซ์สามารถใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ การดำเนินงาน และกลุ่มรถไฟฟ้าที่ทันสมัยของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อแบรนด์ของพวกเขาเองได้ เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งและส่งมอบประสบการณ์ของแบรนด์ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ โดยไม่ต้องลงทุนมูลค่ามหาศาลกับโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ชุดเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และกลุ่มยานพาหนะไฟฟ้าของบลิทซ์รับประกันได้ว่า จะสามารถทำการจัดส่งตามข้อกำหนดการรับประกันบริการ (SLA) จนเสร็จสมบูรณ์ได้เกินอัตรา 99% ใช้เวลาในการจัดส่งที่น้อยลงถึง 16% และสร้างรายได้สูงขึ้น 33% เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานชั่วคราวแบบเดิม

โมเดลการทำธุรกิจระหว่างคู่ค้าธุรกิจด้วยกัน (B2B) ของบลิทซ์ โดยมีลักษณะเฉพาะที่แนวทางแบบลดการถือครองสินทรัพย์ (Asset-light) นั้น ทำให้บริษัทมีความแตกต่างอย่างโดดเด่นจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมมือกับผู้รับจ้างผลิต (OEM) รถไฟฟ้า เพื่อเอื้อให้สามารถทำข้อตกลงเช่าที่ยาวนานกว่าปกติ โดยได้รับเงินทุนโดยตรงจากรายรับจากการเป็นผู้ให้บริการขนส่ง กลยุทธ์ทางธุรกิจที่โดดเด่นเช่นนี้ทำให้ผู้ให้บริการขนส่งจะได้รับรถไฟฟ้า และแน่ใจได้ว่าบลิทซ์ยังสามารถใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จากการให้บริการหลากหลายประเภท บลิทซ์จึงกลายเป็นหุ้นส่วนที่สามารถไว้วางใจได้ในภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ร้านของชำ โลจิสติกส์ และการบริการดูแลสุขภาพ

ระบบบริหารจัดการพนักงานขับรถที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดส่ง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานขับรถและเพิ่มรายได้ โดยในขณะที่เราเขียนบทความนี้ บลิทซ์มีอัตราการเติบโตของรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น 27 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และสามารถให้บริการจัดส่งเสร็จสมบูรณ์ 6 ล้านครั้งโดยใช้รถพลังงานสะอาดที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนลงได้กว่า 10 ล้านกิโลกรัม

ในปี 2567 บลิทซ์มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปยัง 40 เมืองในอินโดนีเซีย โดยตั้งเป้าจะให้บริการจัดส่งโดยใช้พลังงานสีเขียว 2 ล้านครั้งต่อเดือน สิ่งที่เป็นหัวใจของภารกิจของบลิทซ์ คือ การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งความสำคัญที่การเพิ่มรายได้และความมั่นคงในการทำงานให้ได้มากที่สุดให้แก่พนักงานขับรถ ในขณะเดียวกันก็ลดปริมาณรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ที่เกิดจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ลงด้วย

แผนการดำเนินงานของบลิทซ์ประกอบด้วยการขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credits) จากกิจกรรมดำเนินงานที่ลดการปล่อยคาร์บอนของบริษัทฯ เอง ในขณะเดียวกันก็ต้องการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วภายในประเทศอินโดนีเซียและตั้งเป้าหมายที่จะทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย โดยบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองเพื่อขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อผลักดันความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีต่อการดูแลสภาพแวดล้อม

ในส่วนของรอบการระดมทุนครั้งนี้ คุณชาร์ลส์ โคล นาวาร์โร (Charles Cole Navarro) ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของเอดีบี เวนเจอร์ส (ADB Ventures) เน้นย้ำถึงศักยภาพการเติบโตของบลิทซ์ โดยกล่าวว่า “ภาคธุรกิจโลจิสติกส์มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถลดการปล่อยคาร์บอนและมลภาวะทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ โลจิสติกส์และระบบขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้าถึงผู้รับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะเป็นธุรกิจที่เติบโตในระดับสูงควบคู่ไปกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและระบบเศรษฐกิจที่เน้นบริการเพื่อความสะดวกแก่ผู้บริโภค (Convenience Economy) โดยรวมในตลอดห้าปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตรายเดือนในระดับสูงและความสามารถในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงของทีมงานผู้ก่อตั้งของบลิทซ์ รวมทั้งเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในการจัดส่งจากศูนย์กระจายสินค้าถึงผู้รับ และเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้านั้น ทำให้บลิทซ์มีสถานะน่าดึงดูดที่จะทำการลงทุนสำหรับ ADB Ventures”

คุณไซวยา ชาวฮัน (Saivya Chauhan) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบลิทซ์ โฮลดิ้งส์ กล่าวว่า “การฉลองความสำเร็จของการระดมทุนรอบที่สองของเราไม่ได้เป็นเรื่องของเงินทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรามีศักยภาพที่จะปฏิวัติวงการโลจิสติกส์ เราให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรม และให้การส่งเสริมสนับสนุนลูกค้าและผู้ให้บริการขนส่งในลักษณะเดียวกันมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัท เราไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้ แต่ยังกำหนดมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมและสังคมขึ้นใหม่ด้วย เส้นทางการพัฒนาเติบโตของเราเป็นการเชื้อเชิญให้ทุกคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและสร้างนวัตกรรมเหมือนกันกับเราให้เข้าร่วม ด้วยแผนพัฒนาที่ก้าวหน้าและกล้าหาญเพื่อการเติบโตภายในประเทศ”

คุณชาร์ลส์ ชัย (Charles Chai) กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO) และกรรมการบริษัทบลิทซ์ อินโดนีเซียกล่าว “ผมรู้สึกตื่นเต้นกับเส้นทางการพัฒนาของบลิทซ์หลังจากการระดมทุน เรามีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และเงินทุนเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดการขยายธุรกิจในประเทศและส่งเสริมวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและสร้างนวัตกรรมในวงการโลจิสติกส์ ผมขอขอบคุณกลุ่มนักลงทุน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และทีมงานของเราที่ให้การสนับสนุนครั้งสำคัญยิ่งในโอกาสนี้”

บลิทซ์ อิเล็กทริก โมบิลิตี้ ขอเชิญทุกท่านที่มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเช่นกัน ให้เข้าร่วมเส้นทางการเติบโตของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวงการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.rideblitz.com/

เกี่ยวกับบลิทซ์ อิเล็กทริก โมบิลิตี้

บลิทซ์ (Blitz) เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมใช้บริการของบลิทซ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ของตน ทั้งยังนำชุดเทคโนโลยีโลจิสติกส์ การปฏิบัติงาน และกลุ่มรถไฟฟ้าของบลิทซ์ไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับประสิทธิภาพการขนส่งและผลกำไร

ทีมงานที่ซูราบายาของบลิทซ์ เพื่อผลักดันสร้างรายได้ที่สูงขึ้นให้แก่พนักงานขับรถในเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของอินโดนีเซีย
ทีมงานที่ซูราบายาของบลิทซ์ เพื่อผลักดันสร้างรายได้ที่สูงขึ้นให้แก่พนักงานขับรถในเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของอินโดนีเซีย

 

 

View original content to download multimedia: Read More