บลูพอร์ต หัวหิน เดอะแกลเลอรี หัวหิน ร่วมกับ เคท เอกซ์โอ เอกซ์โอ และบ้านศิลปิน ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ

หลังจากที่เปิดรับสมัครภาพวาดลายร่มตามสไตล์ของตัวเองในหัวข้อ “ร่มของฉันท้าสายฝน” ชิงทุนการศึกษา ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมานั้น ได้รับความสนใจจากเด็กๆ ส่งภาพเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก จนผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชชารัศมิ์ ทัพยวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เคท เอกซ์ โอ เอกซ์ โอ จำกัด อาจารย์ทวี เกษางาม ผู้อำนวยการบ้านศิลปินหัวหิน

มาร่วมเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ในการตัดสินผลงาน และได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งผลงานออกเป็น 2 ระดับอายุ ดังนี้

ระดับอายุ 3-12 ปี จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.เพลินฟ้า พฤติศรัณยนนท์ จาก รร.อนุบาลปษิตา
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ธิดากานต์ ทิวคง จาก รร.วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช.ธนดล จงเจริญ จาก รร.วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. รางวัลชมเชย ด.ญ.สาริศา เนตรทิพย์ จาก ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย
5. รางวัลชมเชย ด.ช.ติณณภพ เพ็ชรจร จาก รร.อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร

ระดับอายุ 13-18 ปี จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ นายกฤษดา มะแม้น จาก รร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจกรรมการ นายชนม์ชนันทร์ ส่งตระกูล จาก รร.ศรียาภัย
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.จินตา โสดามุข จาก รร.วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. รางวัลชมเชย ด.ญ.ชญานิน ดาวตุ่น จาก รร.ศรียาภัย
5. รางวัลชมเชย ด.ญ.กนกวรรณ เจริญชัยกรรม จาก รร.วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยน้องๆ ได้รับรางวัลทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร ของที่ระลึกจากเดอะแกลเลอรี่ หัวหิน และรองเท้าสนีกเกอร์จาก บาโอจิ นอกจากนี้ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ยังได้สนับสนุนป๊อบคอร์นให้แก่เด็กๆ ในวันงานอีกด้วย บรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสาน มีคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจตลอดงาน สำหรับผลงานของน้องๆ จะนำไปผลิตเป็นสินค้า ของที่ระลึกเพื่อถ่ายทอดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และวางจำหน่ายที่เดอะแกลเลอรี หัวหิน โดยจะนำรายได้มาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในอนาคตต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรม “ร่มของฉัน ท้าสายฝน” ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพื้นที่การแสดงออกทางด้านศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยบลูพอร์ต หัวหิน เดอะแกลเลอรี หัวหิน ร่วมกับพันธมิตร และผู้สนับสนุนโครงการจะยังคงเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการจัดกรรมดังกล่าวนี้อีกในอนาคต สามารถติดตามผลงานของน้องๆ และข่าวคราวความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ เฟซบุ๊คเพจ The Gallery Hua Hin หรือโทร. 097-0195145

A4 3 1