บัญชีดิจิทัล ม.ศรีปทุม บริการวิชาการออนไลน์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการออนไลน์ ด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Excel เพื่องานบัญชี” ให้กับน้องๆนักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. ที่สนใจจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

โดยมี อาจารย์ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรง ผ่านรูปแบบ ZOOM ONLINE แก่นักศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ ซี่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบเกียรติบัตรผ่านการอบรมอีกด้วย

- 271894042 4621719777940636 2287143840425893411 n 0 - ภาพที่ 1 - 271765507 4621719837940630 1913051144703674465 n 1 - ภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง