บำรุงราษฎร์ เดินหน้ารุกตลาดในประเทศ เปิดสำนักงานแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต รับ Medical & Wellness Destination ย้ำคุณภาพมาตรฐานระดับสากลของไทย

บำรุงราษฎร์เดินหน้านำความสำเร็จของโมเดลสำนักงานบริการและรับย้ายผู้ป่วยในต่างประเทศ มาปรับเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดในประเทศ โดยเปิดสำนักงานบริการและรับย้ายผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนับเป็นสำนักงานแห่งแรกภายในประเทศ เพื่อบริการชาวภูเก็ตและประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ พร้อมสนับสนุนนโยบายประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ Medical & Wellness Destination ของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นข้อโดดเด่นของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และเป็นอีกหนึ่งนโยบายของประเทศที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

โดยได้รับเกียรติจากนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และร่วมแสดงความยินดีกับภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เชิงการแพทย์ ในหัวข้อ “Genetics พันธุศาสตร์กับเทรนด์การแพทย์เชิงป้องกัน” โดย ผศ. นพ. พลกฤต ทีฆคีรีกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพันธุศาสตร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ณ เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

- BH ที่ภูเก็ต pic1 1 - ภาพที่ 1 - BH ที่ภูเก็ต pic2 0 - ภาพที่ 3