ประกาศรับสมัครวิทยากรเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่สนใจเป็นวิทยากรอบรม หรือเป็นวิทยากรอยู่แล้ว มีหลักสูตรอบรมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการและการท่องเที่ยว,โลจิสติกส์,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและนวัตกรรมสมัยใหม่,อุตสาหกรรมศิลป์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครวิทยากร ทั้งมือใหม่ มือเก่า มืออาชีพ

เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างองค์ความรู้ที่สร้างประโยชน์กับประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพคนทำงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพแรงงานสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th/lamphun หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โทร.0 5352 5542 และ 0 5353 7696 ในวันเวลาราชการ

บทความที่คุณอาจจะสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง