ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นรชิต สิงหเสนี, โสภาวดี เลิศมนัสชัย, ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์, มาร์คแลนด์ เบลคล็อค, แดน ชินสุภัคกุล, กันย์ ศรีสมพงษ์ และภารณี กาลวิโรจน์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเอ็ม 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

- Photo - ภาพที่ 1