ประสบการณ์แน่น! นักศึกษา SPU เข้ารอบประกวดสื่อสร้างสรรค์ โครงการ “เด็กตื่นไฟ ปี2”

ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 คน นำโดย นายเกียรติศักดิ์ สิงห์งาม , นายอัษฏา สุนทร , นางสาวพรจุฬา ลี้เลิศล้ำ คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นาย อนุศิษฏ์ เลียงวัฒนคล คณะนิเทศศาสตร์ และนายธงชาติ ทัพธานี คณะดิจิทัลมีเดีย ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล

หัวข้อทางเลือกใหม่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากขยะและชีวมวล ภายใต้โครงการ “เด็กตื่นไฟ ปี 2” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พ.ศ.2563

ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลกลับมา แต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือ ประสบการณ์อันมีค่า เพื่อที่จะพัฒนาตัวเอง พัฒนาคุณภาพผลงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง