สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ขอเชิญชวนคนรักสุขภาพมาร่วมวิ่งในงาน ปิ่นหทัยรัน#20

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอเชิญชวนคนรักสุขภาพมาร่วมวิ่งในงาน ปิ่นหทัยรัน#20 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา การกีฬา สุขภาพและอนามัย และเพื่อหารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กองทุนอาจารย์เก่าและนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 04.30 – 08.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งการวิ่งแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ 1) Health Run ระยะทาง 10 กิโลเมตร, 2) Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 3) Walk Rally ระยะทาง 2 กิโลเมตร ตลอดระยะทางได้ออกแบบให้มีกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลิน ได้เดินสำรวจจุดต่างๆ ในโรงเรียน เล่นเกมส์ ตอบคำถาม มีจุดเช็คอินให้ถ่ายภาพ ฯลฯ

นอกจากนี้บุคคลทั่วไปที่สนใจ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมVirtual Exercise ซึ่งเป็นการถ่ายรูปการออกกำลังกายของท่านในรูปแบบใดก็ได้ และส่งข้อมูลการออกโดยระบุจำนวนนาที สะสมให้ได้รวมอย่างน้อย 600 นาที ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยอัตราค่าสมัครประกอบด้วย 1)ประเภททั่วไป ค่าสมัคร 600 บาท 2)ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,200 บาท และ 3)ประเภท SUPER VIP ค่าสมัคร 3,000 บาท โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.pinhathairun.org สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02-252-2325, 085-326 -6996 ทางอีเมล์ cupsaa@triamudom-alumni.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

——————————————-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 086-4978941