ผู้ถือหุ้น TOA ไฟเขียวซื้อหุ้นโรงงานผลิตยิปซั่มบอร์ด คาดเสร็จ Q1/2022

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด (“GMT”) ซึ่งประกอบธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นยิปซั่มบอร์ด ผงยิปซั่ม และผลิตภัณฑ์จากยิปซั่มที่มีคุณภาพ รวมทั้งจัดจำหน่ายที่ใช้ในการติดตั้งยิปซั่มบอร์ดทุกชนิดทุกประเภท โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์

- TOA 1400 - ภาพที่ 1

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยิปซั่มบอร์ดภายใต้ตราสินค้า “TOA Gypsum” มากว่า 3 ปี TOA Gypsum ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จนก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ชั้นนำในตลาดยิปซั่มบอร์ดในประเทศไทย จึงถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะขยายธุรกิจในส่วนโรงงานผลิตยิปซั่มบอร์ด ผ่านการถือหุ้น “GMT”

เนื่องด้วยโรงงานผลิตยิปซั่มบอร์ดในประเทศไทยมีน้อยราย และส่วนใหญ่ผลิตให้แบรนด์สินค้าของตนเอง อีกทั้ง GMT ยังเป็นผู้ผลิต TOA Gypsum ให้กับบริษัทฯ ดังนั้นการเข้าถือหุ้นในครั้งนี้ จะเพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไรให้บริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 51% เป็นเงิน 800 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ได้มีมติเห็นด้วยกับการเข้าซื้อหุ้นของ GMT ด้วยคะแนนเสียงกว่าร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง โดยภายหลังผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของ GMT โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2565

นายจตุภัทร์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ตลาดยิปซั่มบอร์ดถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตได้อีกมาก ประกอบกับความพร้อมและความเชี่ยวชาญของทีมงานขาย บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในขยายตลาดไปยังเครือข่ายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ ทั่วประเทศ รวมถึงตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังสามารถขยายไปยังตลาดต่างประเทศที่มีบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งอยู่อีกด้วย

ติดตามเพจ