ผู้บริหารหัวเว่ย คลาวด์ ชูแนวคิด “โดยท้องถิ่น เพื่อท้องถิ่น” ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

Lazada

งานหัวเว่ย คอนเนกต์ ประจำปี 2565 หรือ HUAWEI CONNECT 2022 เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ณ กรุงเทพฯ โดยคุณแจ็กเกอลีน สือ (Jacqueline Shi) ประธานฝ่ายการตลาดและการขายของหัวเว่ย คลาวด์ (Huawei Cloud) ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ย คลาวด์ ในการบรรลุเป้าหมาย “โดยท้องถิ่น เพื่อท้องถิ่น” (By Local, For Local) ในการส่งเสริมระบบนิเวศที่แข็งแกร่งสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ซึ่งหัวเว่ย คลาวด์ เชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจะเติบโตในทางที่ดีและยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อระบบนิเวศในท้องถิ่นเติบโตขึ้น

- imga1 - ภาพที่ 1

หัวเว่ย คลาวด์ ยังคงมอบเทคโนโลยีดิจิทัลระดับแนวหน้าแก่ผู้ใช้ทั่วโลก ช่วยให้องค์กรและนักพัฒนาบรรลุผลในการพัฒนาด้านดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น โดยยังคงเดินหน้าสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อให้บริการคลาวด์คุณภาพสูง พร้อมประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้บริการในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น หัวเว่ย คลาวด์ ให้บริการในเอเชียแปซิฟิกมาตั้งแต่ปี 2561 โดยให้บริการโหนดท้องถิ่น (local nodes) ในสิงคโปร์และมาเลเซีย และเป็นผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะรายแรกที่ให้บริการดังกล่าวในประเทศไทย และยังได้สร้างศูนย์ข้อมูล 3AZ ในกรุงเทพฯ ชลบุรี และสมุทรปราการ รวมทั้งให้บริการเว็บไซต์และบริการให้คำปรึกษาเป็นภาษาไทย

นอกจากนี้ หัวเว่ย คลาวด์ และพันธมิตร ยังได้สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยทุกคนและเพื่อทุกคน หัวเว่ย คลาวด์ ทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยเพื่อสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพของโลก โดยการเปิดใช้งานบริการหลายรูปแบบ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน การสนับสนุนทางเทคนิค การฝึกอบรมผู้ประกอบการ และทรัพยากรทางธุรกิจ จะช่วยส่งเสริมสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงได้อย่างน้อย 10,000 รายทั่วโลกภายใน 3 ปี ช่วยให้สตาร์ทอัพย้ายไปยังคลาวด์ได้อย่างคล่องตัว และมุ่งเน้นที่นวัตกรรมได้อย่างเต็มที่

เฉพาะในเอเชียแปซิฟิกเพียงแห่งเดียว มีองค์กรเข้าร่วมในโครงการหัวเว่ย คลาวด์ สตาร์ทอัพ (Huawei Cloud Startup) มากกว่า 120 แห่ง อาทิ รีเวิร์สแอดส์ (ReverseAds) ที่หัวเว่ย คลาวด์ ช่วยขยายธุรกิจในประเทศไทย สิงคโปร์ และอเมริกาใต้ ทำให้รีเวิร์สแอดส์ระดมทุนได้กว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ คุณสือ กล่าวว่า “เราจะส่งเสริมโครงการสตาร์ทอัพให้โลกรู้ต่อไป และหวังว่าองค์กรอื่น ๆ ในทำนองเดียวกับรีเวิร์สแอดส์จะสร้างสรรค์และบรรลุผลสำเร็จแบบวิน-วินได้มากขึ้นเรื่อย ๆ”

ภายในงานหัวเว่ย คอนเนกต์ ประจำปี 2565 หัวเว่ย คลาวด์ ยังได้เปิดตัวแผนระบบนิเวศ “ลุยโลกด้วยคลาวด์” (Go Cloud, Go Global) เพื่อแบ่งปันรูปแบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่นและแนวทางด้านทรัพยากรบุคคลที่หัวเว่ยใช้ในกว่า 170 ประเทศและภูมิภาค แผนดังกล่าวยังได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่หัวเว่ย คลาวด์ มีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโดเมนที่ร้อนแรงที่สุด ตลอดจนผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรที่ต้องการก้าวสู่ระดับโลก

คุณสือได้เปิดตัวบริการใหม่ของหัวเว่ย คลาวด์ รวม 15 รายการในการประชุมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นซีซีอี เทอร์โบ (CCE Turbo) บริการคลาวด์เนทีฟแบบทุกหนทุกแห่ง (UCS) โซลูชันผานกู่ (Pangu) เพื่อพยากรณ์คลื่นลมทะเล ดาตาอาร์ทส์ เลคฟอร์เมชัน (DataArts LakeFormation) เวอร์ชวล ไลฟ์ (Virtual Live) โค้ดเช็ค แอนด์ คลาวด์เทสต์ (CodeCheck and CloudTest) คูเมสเสจ (KooMessage) คูเสิร์ช (KooSearch) และคูแกลเลอรี (KooGallery) นับเป็นครั้งแรกที่ประกาศให้บริการดังกล่าวทั่วโลก

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1902957/image.jpg

คำบรรยายภาพ – คุณแจ็กเกอลีน สือ ประธานฝ่ายการตลาดและบริการขายระดับโลกของหัวเว่ย คลาวด์