แนะนำช่องทางการฝึกอาชีพฟรี 2565 แบบออนไลน์ มี 15 อาชีพให้เลือกเรียน

แนะนำช่องทางการฝึกอาชีพฟรี 2565

แม้ COVID-19 จะทำให้เราแทบจะติดแหง็กอยู่แต่ในบ้าน หลายคนยังคงทำงานแบบ Work from Home บางคนถึงจะมีเข้าออฟฟิศหรือออกไปข้างนอกบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ยังต้องอยู่แต่ในบ้าน อย่างน้อยๆ ก็เป็นการระมัดระวังไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยง และเพื่อไม่เป็นการไปรับเชื้อมาส่งต่อให้คนในบ้านหรือคนรอบตัวด้วย

ฝึกอาชีพฟรี 2565 - laptop g3ea174af3 1280 - ภาพที่ 2

สำหรับใครที่อยู่บ้านเบื่อๆ มีเวลาว่างหลังเลิกงาน อยากใช้เวลาในช่วงวันหยุดให้เป็นประโยชน์ อยากหาความรู้หรือทักษะอาชีพใหม่ๆ เพิ่มเติม วันนี้เราก็จะมา แนะนำช่องทางการฝึกอาชีพฟรี 2565 แบบออนไลน์ เป็นทักษะความรู้จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม หรือเอาไว้เป็นทักษะความรู้เพิ่มเติมในชีวิตประจำวันได้ (พึ่ง โดยมีทั้งหมด 15 อาชีพให้เลือกเรียนผ่านออนไลน์ ฟรี!

15 อาชีพสำหรับฝึกอาชีพฟรี 2565 เลือกเรียนผ่านออนไลน์ง่ายๆ

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

 • การบำรุงรักษาและตรวจซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แบบ 4 จังหวะ

ช่างซ่อมรถยนต์

 • การใช้เครื่องมือพิเศษ (ช่างยนต์)
 • การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง (ช่างยนต์)
 • การปฏิบัติงานเปลี่ยนน้ำมันเบรก (ช่างยนต์)
 • การปฏิบัติงานตรวจสอบระบบระบายความร้อน (ช่างยนต์)
 • การปฏิบัติงานแก้ไขวงจรไฟแสงสว่าง (ช่างยนต์)
 • การปฏิบัติงานสลับยาง (ช่างยนต์)
 • การปฏิบัติงานตรวจสอบน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (ช่างยนต์)
 • การปฏิบัติงานปรับระยะห่างลิ้น (ช่างยนต์)
 • งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน เครื่องมืองานปะผุตัวถังรถยนต์
 • งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน ความปลอดภัยในการทำงาน
 • งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน การหาขนาดรอยผุและการเตรียมชิ้นงาน
 • งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน การขึ้นรูปและการเตรียมบริเวณงาน
 • งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน การต่อชิ้นงานและตกแต่งรอยเชื่อม
 • การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG ตอน วิธีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG
 • การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG ตอน การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนและหลังใช้งาน
 • การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG ตอน การตรวจและบำรุงรักษาตามคู่มือ
 • การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG ตอน การบำรุงรักษาหม้อต้ม
 • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการติดตั้งก๊าซ NGV
 • การติดตั้งถังก๊าซท้ายรถ
 • การติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV
 • การเดินท่อก๊าซ NGV
 • การปรับตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ก๊าซ
 • เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็นในรถยนต์
 • การติดตั้งคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์
 • การเดินท่อสารทำความเย็น ท่อน้ำทิ้ง การหุ้มฉนวนในรถยนต์
 • การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศในรถยนต์
 • การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศในรถยนต์
 • การเติมสารทำความเย็น และทดลองเดินเครื่องปรับอากาศในรถยนต์
 • การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นในรถยนต์ด้วยเครื่องมือแบบต่างๆ

ฝึกอาชีพฟรี 2565 - worker g9b7d43d72 1280 - ภาพที่ 4

ช่างเชื่อมไฟฟ้า

 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมจุด
 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวสั้น
 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อแนว
 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวยาว
 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวยาวส่ายลวดเชื่อม
 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อชน
 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อมุม
 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวท่าระดับ
 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อชนท่าระดับ
 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อตัวทีท่าระดับ
 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นไม่ส่ายลวดเชื่อม
 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น
 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวท่าเหนือศีรษะ
 • การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อตัวทีท่าเหนือศีรษะ

ช่างซ่อมโทรทัศน์

 • การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียของภาคจ่ายไฟ
 • การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาคจูนเนอร์
 • การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาค Video
 • การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาค Vertical
 • การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาค Horizontal
 • การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาคเสียง (Audio)
 • การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์ระบบควบคุมการทำงาน
 • การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การปรับโหมดบริการ

การซ่อมโน้ตบุ๊คและไมโครคอมพิวเตอร์

 • การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ค ระดับ 1 ตอน ความรู้และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์
 • การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ค ระดับ 1 ตอน การประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
 • การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ค ระดับ 1 ตอน การใส่และต่อสายพาวเวอร์ และ front panel
 • การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ค ระดับ 1 ตอน การติดตั้งซอฟต์แวร์

ฝึกอาชีพฟรี 2565 - woman hands ga7344f596 1280 - ภาพที่ 6

การประกอบอาหารไทย

 • การทำพะแนง
 • การทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
 • การทำหมูหรือเนื้อสะเต๊ะ
 • การทำยำเนื้อย่าง
 • การทำต้มข่าไก่
 • การทำแกงเผ็ดเป็ดย่าง
 • การทำหมูหรือไก่ผัดกะเพรา
 • การทำผัดไทย
 • การทำแกงเขียวหวานไก่
 • การทำต้มยำกุ้ง
 • สังขยาปาท่องโก๋เกลียว

ช่างขับรถยก

 • การขับรถยกด้วยความปลอดภัย ตอน การตรวจสอบอุปกรณ์และการเตรียมตัวก่อนการขับรถยก
 • การขับรถยกด้วยความปลอดภัย ตอน การขับรถยกอย่างปลอดภัย
 • การขับรถยกด้วยความปลอดภัย ตอน การขับรถยกเข้าตักสิ่งของ
 • การขับรถยกด้วยความปลอดภัย ตอน การบำรุงรักษารถยก

ช่างเครื่องปรับอากาศ

 • การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ประเภทของเครื่องปรับอากาศ
 • การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ส่วนประกอบและหลักการทำงาน
 • การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจซ่อม
 • การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุดคอยล์ร้อน
 • การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุดคอยล์เย็น
 • การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องปรับอากาศ

ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับกลาง
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูง

ภาษาญี่ปุ่น

 • ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอน การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น
 • ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับกลาง
 • ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับสูง

ฝึกอาชีพฟรี 2565 - business g7a4faa578 1280 - ภาพที่ 8

ภาษาเกาหลี

 • ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอน การอ่านออกเสียงพยัญชนะ-สระ
 • ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น

ช่างพ่นสีรถยนต์

 • การเตรียมพื้นผิวเพื่อการพ่นสี ตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว
 • การเตรียมพื้นผิวเพื่อการพ่นสี ตอนที่ 2 ขั้นตอนสีพื้นเกาะเหล็ก
 • การเตรียมพื้นผิวเพื่อการพ่นสี ตอนที่ 3 ขั้นตอนสีโป๊ว
 • การเตรียมพื้นผิวเพื่อการพ่นสี ตอนที่ 4 ขั้นตอนสีรองพื้น
 • การพ่นสีเพื่อซ่อมเฉพาะจุด (Spot Repair)
 • การพ่นสีเพื่อซ่อมทั้งคัน (Full Car Repair)
 • ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์
 • ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน การเตรียมผิวงานเพื่องานพ่นสีพื้น
 • ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน เทคนิคการพ่นสีทับหน้า
 • ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน เทคนิคการขัดสี
 • ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน เทคนิคการพ่นสารกันสนิม

ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

 • การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในการเชื่อม
 • การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อม
 • การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน หลักการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
 • การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน ชนิดของรอยต่อ และตำแหน่งท่าเชื่อม
 • การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน ความไม่สมบูรณ์ของแนวเชื่อม และวิธีแก้ไข
 • การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าระดับ (PB/2F)
 • การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าตั้งเชื่อมขึ้น (PF/3F)
 • การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าเหนือศีรษะ (PD/4F)
 • การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเชื่อมท่อต่อแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าตั้งเชื่อมขึ้น (PF/5F)

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

 • แนะแนวอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 • เกณฑ์วัดระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 • วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากไฟฟ้า
 • วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบอุบัติเหตุจากไฟฟ้า
 • อุปกรณ์การทำงานและการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
 • สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
 • การอ่านแบบวงจรไฟฟ้าและการเลือกใช้ชนิดของสายไฟ
 • การใช้งานมัลติมิเตอร์วัดไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน
 • อุปกรณ์ตัดไฟฟ้ากระแสเกินและการป้องกัน

อาชีพอิสระ

 • วิธีทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
 • วิธีการปั้นโอ่งซีเมนต์
 • การผนึกรูปภาพบนชิ้นงานไม้ (เดคูพาจ)

ฝึกอาชีพฟรี 2565 - computer gb88dda71e 1280 - ภาพที่ 10

วิธีสมัครฝึกอาชีพฟรี 2565

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอาชีพฟรี 2565 สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เลือกหลักสูตรที่ต้องการฝึก (เฉพาะหลักสูตรที่มีสัญลักษณ์กล่องของขวัญเท่านั้น) เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งกำหนดการฝึก รวมถึงแนะนำวิธีการเข้ารับการฝึกอาชีพฟรี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร โทร. 0-2245-4035

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงอาชีพที่มีตามหลักสูตรเท่านั้น ยังมีอาชีพอื่นๆ ให้เรานำไปประกอบอาชีพอีกมากมาย อย่างที่เราเคยแนะนำอาชีพสุดแปลก ที่หาเงินได้จริงให้ได้ทราบกัน

ขอบคุณรูปภาพจาก

pixabay.com

ติดตามเพจ