พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เข้าเยี่ยมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs จังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมและติดตามสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs จำนวน 3 แห่ง

1. บริษัท คังเซโด จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายหัวแปรงและพู่กัน
2. บริษัท พี.เอ็ม.เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการขัดผิวโลหะ รับจ้างขัดผิว
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม ไดเรค เซอร์วิส ประกอบกิจการบริการทำความสะอาด

- 1 2 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง