พาณิชย์ปั้นผู้ประกอบการวัยเกษียณ เชิญชวนร่วมโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก”

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญเรื่องการกระตุ้นทุกภาคส่วนให้ใช้ระบบการค้าออนไลน์มากขึ้น

โดยผู้ประกอบการวัยเกษียณจะได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการค้าออนไลน์ในยุค New Normal อย่างครบวงจรพร้อมฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนำไปต่อยอดในการขายสินค้าได้จริง โดยรุ่นที่ 4 จัดอบรมระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม และรุ่นที่ 5 จัดอบรมระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2564 เป็นการจัดอบรมออนไลน์รูปแบบ Webinar (ผ่านระบบ Zoom)

- Photo 60 - ภาพที่ 1

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” ประกอบด้วย
1. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2. ผู้ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น
3. ผู้ที่มีสินค้าและแบรนด์เป็นของตนเอง

ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติข้างต้นและสนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2564

สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3wAKLks หรือ https://nea.ditp.go.th

ทั้งนี้จะประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่าน Facebook “สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่” https://www.facebook.com/nea.ditp สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 065-626-3936, 081-934-4753 หรือสายด่วน 1169 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ