พาไป! เปิดรายวิชาสุปัง..การจัดการการตลาดและการขายสินค้าทางอากาศ

วันนี้จะขอพาไปเปิดรายวิชาสุดปัง! การจัดการการตลาดและการขายสินค้าทางอากาศ กับอาจารย์รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีอะไรกันบ้าง…ตามไปดูกัน!

ราคา ค่าระวาง การขาย การคำนวณพื้นที่
อัพสกิลการทำธุรกิจด้านการบินตั้งแต่ภาคพื้นไปจนถึงบนเครื่องบิน เรียนรู้ราคา ค่าระวาง การขาย เทคนิคการคำนวณพื้นที่รวมไปถึงการตลาดของการขนส่งสินค้าทางอากาศในธุรกิจการบินแบบจัดเต็ม

เอกสารการขนส่งสินค้าทางอากาศและการเลือกใช้สายการบิน
เรียนรู้ด้านเอกสารการขนส่งสินค้าทางอากาศ และการเลือกใช้สายการบิน ไปจนถึงเงื่อนไข กฎระเบียบ ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มและทิศทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ
อัพเดทเทรนด์ธุรกิจด้านการบินก่อนใคร เรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มและทิศทางของการขนส่งสินค้าทางอากาศ ผสมผสานความรู้ความสามารถให้พร้อมเช็คอินสู่วงการการบินได้แบบ professional