พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วยการใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  พิธีถวายพระพรชัยมงคล การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเดินแบบผ้าไทย และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

- M pnru 01 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ