พิธีมอบรางวัล “เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564”

“เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8” ผสานเทคโนโลยีและพลังทางความคิด สู่ยุคใหม่แห่งนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564” ขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ตึกเพกาซัส อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายวารุจ ศิริวัฒน์ ผู้ช่วย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธี

โดยในปีนี้มีผลงานของคนคลังที่ผ่าน การคัดเลือก และได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 24 ผลงาน ที่สอดรับกับนโยบายและการวางรากฐาน การพัฒนาประเทศ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรากฐานความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยผสานเทคโนโลยีและพลังทางความคิดในการสร้างนวัตกรรมยุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศอย่างยั่งยืน
…………………………………………….

- unnamed file Rdo7u2O93iIh - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ยุทธนา สุขสมบูรณ์

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ