ภาพข่าว มข.มอบอุปกรณ์กำจัดเชื้อ

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร KKU Maker space สำนักหอสมุดฯ ได้ส่งมอบอุปกรณ์กำจัดเชื้อด้วย UVC เคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ให้แก่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดวงสมร ชาญกว้าง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มข. และคณะ ร่วมรับมอบ

สำหรับอุปกรณ์กำจัดเชื้อด้วย UVC ดังกล่าวนี้ ทีม KKU Maker Space สำนักหอสมุด ได้ประยุกต์ขึ้นเพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อโรคในพื้นที่ให้บริการ และฆ่าเชื้อที่อาจปนเปื้อนบนอุปกรณ์ต่างๆ เป็นการช่วยลดการสะสมและการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และช่วยสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

15937342734470