มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

9 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อสนับสนุนกิจการของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้รับเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๖๑๗ บาท ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

PP pnru 01