มรภ.พระนคร ฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟน แก่กลุ่มผู้สูงวัย จ.นนทบุรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วยศาสตร์พระราชาและการพึ่งพาตนเอง หัวข้อ “ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนและการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ แก่กลุ่มผู้สูงวัย” โดยมีนายบุญเสริม กันต่ายรองนายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมเวสเกต ตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 -27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

- VJK001 - ภาพที่ 1

การอบรมครั้งนี้ มีผู้สูงอายุจากอำเภอต่างๆ ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 32 คนเข้าร่วมโครงการ วิทยากร ได้แก่ คุณอธิชา เทศขำ เจ้าของบริษัท ALL Angles Thailand และทีมงาน บรรยากาศการฝึกอบรมเน้นสาระบันเทิง ทำให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเข้าถึง เข้าใจ และเข้ากันได้

ความรู้ที่ได้จากการอบรม ได้แก่ การตั้งค่าสมาร์ทโฟนเบื้องต้น ในระบบแอนดรอยด์ และระบบไอโอเอส เริ่มตั้งแต่เมื่อซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต้องทำอย่างไรบ้าง เมนูการทำงานพื้นฐานและปุ่มต่างๆ การถ่ายโอนข้อมูล การล็อกอินระบบด้วยอีเมล การโหลดแอปพลิเคชัน การตั้งค่าต่างๆ ในโทรศัพท์ เช่น ตั้งรหัสล็อกเครื่อง การเปิดปิดแจ้งเตือน การปรับขนาดตัวหนังสือ แสง การตั้งค่าวอลเปเปอร์ ลูกเล่นในกล้อง และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน การใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ เป๋าตัง แอปธนาคาร แอปสั่งอาหาร แอปซื้อขายสินค้าออนไลน์ แอปประชุมทางไกล และแอปอื่นๆ ที่ผู้สูงอายุสนใจสอบถาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ