“มหาจักร อิเล็คทริคฯ” ร่วมผลักดัน “เคหะสุขประชา” ให้ผู้อยู่อาศัยมีพื้นฐานความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่มั่นคง

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายณัฐวัฒน์ วิเศษเด่นชัย ประธานกรรมการ และนางสาวศุภสรา จงกลรัตนาภรณ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท มหาจักร อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจการออกแบบระบบเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบครบวงจร และหนึ่งในผู้ถือหุ้น บมจ. เคหะสุขประชา ร่วมหารือในการพัฒนาโครงการบ้านเคหะสุขประชาด้วยความเชี่ยวชาญด้านลิฟต์และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมการสนับสนุนด้านอาชีพ รวมถึงผลักดันให้ผู้อยู่อาศัยมีพื้นฐานความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ณ บมจ.เคหะสุขประชา เมื่อเร็ว ๆ นี้

capmahajak2