มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มุ่งตอบโจทย์ภาคสังคม พื้นที่ และสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สวทช. GISTDA และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dao) ผลักดันใช้งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งตอบโจทย์ภาคสังคม พื้นที่ และสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน ร่วมแถลงข่าว โดย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นตัวแทน กล่าวถึง การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ทั้งภาคเกษตร SME

เป็นการสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่ตอบโจทย์กับทักษะแรงงานในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรับตัวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 โดยมี คุณปราณปริยา วงศ์ษา (ซ้าย) ผอ.สำนักเครือข่ายองค์ความรู้ GISTDA ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์(ที่ 2 จากซ้าย) รอง ผอ.สวทช. และคุณประทรรศน์ สูตะบุตร (ขวา) ผอ.ฝ่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dao) ร่วมงานแถลงข่าว ณ ฮอลล์ 32 ชั้น 3 อาคาร หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ ถ.พระราม 9 เมื่อเร็ว ๆ นี้

- GISTDA 2021120816 001 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

บทความถูกโพสที่: https://digitalmore.co/

ติดตามเพจ