มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตจำนวนกว่า 1,200 คน ที่เดินทางมาฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันแรก

ในส่วนของพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 93 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2566 สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนั้น มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

23AUG14 15812 A