มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ร่วมลดการปล่อยก๊าซ Co2 จากการดำเนินธุรกิจ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (MKY) ได้ขานรับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมปี 2593 ของกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ที่ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมและความพยายามอย่างยั่งยืนในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโลก อาทิ การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2593 และส่งเสริมธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ อีเล็คทริค รวมถึงให้ความสำคัญด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

News Co2 01

และนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ “Hydro Electric” หรือไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นจำนวน 1,350 MWh ต่อปี ซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์เป็นศูนย์ (Zero Emission) และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณพลังงานไฟฟ้า 1,350 MWh ที่บริษัทฯ ได้รับรองแล้วนั้น สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ได้ถึง 760 tonCO2e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ถึง 31,400 ต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบพลังงานหมุนเวียนจาก Hydro Electric เป็น Solar Panel หรือไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2567 เพื่อร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกให้ดียิ่งขึ้นต่อไป