มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาแก่ นศ.แพทย์สตรี ประจำปี 2564

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) โดยคุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน – รองประธานมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี แก่นักศึกษาแพทย์สตรี รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ทุน เป็นจำนวนเงินปีการศึกษาละ 783,334 บาท

โดยมี พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร ที่มีจำนวนแพทย์จบใหม่แต่ละปีไม่สอดคล้องกับจำนวนประชาชนในพื้นที่ โดยมีสัดส่วนเฉลี่ย แพทย์ 1 คนต่อจำนวนผู้ป่วยกว่า 2,000 คน

และอีกปัจจัยที่สำคัญคือ ความยากของวิชาแพทย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาเรียนยาวนานถึง 6 ปี บวกกับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่ค่อนข้างสูง ทำให้หลายคนต้องทิ้งโอกาสการเป็นหมอ แล้วไปเรียนในสาขาวิชาอื่นแทน

ดังนั้น การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสเรียนต่อแพทย์จนจบหลักสูตร และกลับไปทำหน้าที่แพทย์ ดูแลรักษาผู้ป่วยในถิ่นฐานบ้านเกิด คือเป้าหมายและหัวใจสำคัญของการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

บทความที่คุณอาจจะสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง