มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ไอเดียเก๋!!! จัดทำ “การ์ดเติมสุข” ให้เป็นเครื่องมือฝึกสติง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมจัดเวิร์กช็อป “วันนี้เป็นวันดีของชีวิต” แนะแนวการใช้ สนับสนุนโดย สสส.

ในยุคสมัยที่เราเรียกกันว่า “ยุคดิจิทัล” สังคมถูกผูกติดกับเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน วิถีชีวิตของผู้คนถูกกลืนไปกับความเร่งรีบแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว หลายคนกลายเป็นโรคที่รออะไรไม่ได้ สมาธิสั้น หงุดหงิด หัวร้อนง่าย ซึ่งเป็นผลพวงจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มนุษย์เราบางครั้งแทบจะไม่ได้อยู่กับตัวเอง สำรวจใจตัวเองกันมากขึ้นเรื่อยๆ

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา - 4 0 - ภาพที่ 1

ด้วยเหตุนี้ “มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา” (องค์กรไม่แสวงกำไร ทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคม ผ่านงานสื่อสารแนวคิดและกิจกรรมที่เน้นการประยุกต์หลักธรรม) จึงได้จัดทำ “การ์ดเติมสุข” ซึ่งออกแบบโดย “พระไพศาล วิสาโล” ที่มีวัตถุประสงค์หลักคืออยากให้ผู้คนสามารถฝึกจิต ปฏิบัติตนโดยไม่จำเป็นต้องเข้าวัด เข้าสถานปฏิบัติธรรม การ์ดนี้จึงเป็นเครื่องมือฝึกสติในชีวิตประจำวัน ฝึกได้ทุกคน ทุกวัน ที่ช่วยให้ผู้ฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะ และเกิดความรู้สึกตัว รับรู้อารมณ์ ความรู้สึก และความคิดของตนเอง ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทำให้พบความสุขจากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ

โดยล่าสุด มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ได้จัดกิจกรรม “วันนี้เป็นวันดีของชีวิต” ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) จัดขึ้นที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ที่ชวนประชาคนคนทั่วไป ให้ได้มาทดลองใช้การ์ดเติมสุขร่วมกัน ซึ่งยึดหลักคำว่า “สติ” Mindfuless คือการระลึกได้ในปัจจุบัน รู้สึกตัว ทำสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้ตัว รู้ทันความคิดและอารมณ์ ไม่ตัดสินสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา - 2 1 - ภาพที่ 3

โดยรายละเอียดของงานนั้น “นายจักรกริช พวงแก้ว” (ฝ่ายสื่อสารองค์กรของมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา) เล่าว่า “การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนทั่วไปได้รู้จักการ์ดเติมสุข และได้ใช้ประโยชน์จากการ์ดนี้จริงๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการ์ดจะแบ่งเป็น 3 หมวด คือหมวดฝึกสังเกตรับรู้กายใจ ที่จะทำให้เราได้กลับมาสังเกตตัวเอง ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายและความคิดอารมณ์ของตน และหมวดที่ 2 ที่จะเป็นการฝึกปฏิบัติกับตนเอง รู้ที่จะรับมือกับสิ่งที่มากระทบ เพื่อปรับทัศนคติปรับมุมมองของตัวเอง ส่วนอีกหมวดก็จะเป็นในส่วนที่เราไปเชื่อมโยงกับผู้อื่น ฝึกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น

อันนี้จะเป็นไปตามคำสอนของพระอาจารย์ไพศาลเลยที่ว่า ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ที่เป็นหลักการเดียวกันกับท่านพุทธทาสภิกขุ เพราะการที่นอกจากเราจะฝึกปฏิบัติกับตัวเองแล้วแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติต่อผู้อื่น สังคมก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไร ที่พุทธิกาเองก็ได้ใช้แนวทางนี้เป็นหลักในการทำงานของเราเลยว่า เวลาเราทำงานสังคมต้องได้ประโยชน์ด้วย โดยใช้หลักธรรมะเป็นตัวนำทาง และสำหรับงานวันนี้เป็นวันดีของชีวิตครั้งนี้ก็เช่นกัน เราอยากให้ผู้คนฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง จึงได้จัดทำในรูปแบบของการเวิร์กช็อป โดยจะสุ่มหยิบการ์ดขึ้นมาในหมวดต่างๆ และให้ผู้ที่เข้าเวิร์กช็อปได้ทดลองทำ เพื่อทำให้เห็นภาพ ณ ขณะนั้นจริงๆ เพื่อเป็นแนวทางเมื่อนำไปใช้ ไปฝึกด้วยตัวเองในแต่ละวันได้ถูกหลักถูกวิธี”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อการ์ดเติมสุขได้ที่ เว็บไซต์ rindhammabook.com
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037Cx9Rd4gVjM69H7SgWJztjMKhZa1XDqjw3AXYX4crAARQXdpaN7b8zVoL1tUKWeHl&id=100064458830971&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เพจมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สสส.

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ