มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักโภชนาการแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดเกษตราราม จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการ “ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้” ครั้งที่ 4 นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (คนยืน คนที่4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ และทีมงาน ดำเนินโครงการในรูปแบบกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ การอ่านฉลาก GDA (Guideline Daily Amounts) บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย

พร้อมเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียน สู่วิถีการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และเป็นผู้มีกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ณ โรงเรียนวัดเกษตราราม จังหวัดนครปฐม

20230706 141556 2