มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบผลิตภัณฑ์เพื่อจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประสบอุทกภัย

กรุงเทพฯ- มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย ธีรวัฒน์ กิตติธนทรัพย์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเครือเฮอริเทจ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ในเครือ ได้แก่ น้ำดื่มเฮอริเทจ ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 30 แพค ขนมขบเคี้ยวประเภทถั่ว แบรนด์ นัทวอล์คเกอร์ จำนวน 1,645 ซอง เครื่องดื่มน้ำนมอัลมอนด์ แบรนด์ อัลมอนด์ บรีซ และเครื่องดื่มน้ำนมพิสทาชิโอ แบรนด์ ซันคิสท์ จำนวน 520 กล่อง

โดยสมทบกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 สำหรับจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบวิกฤตอุทกภัย โดยมี นางเพลินนภา ธนีรมย์นักวิชาการแรงงาน
ชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่2) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่2 เมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: คอนจังค์ชั่น พับลิครีเลชั่นส์

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง