ม.ธรรมศาสตร์พัฒนาและเปิดหลักสูตรใหม่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ จับมือกับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Senior Care) และการดูแลผู้มีสภาวะสมองเสื่อมที่เข้มข้น เสริมความต้องการของตลาดสังคมผู้สูงอายุ เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติรวม 70 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ และต้องการนำไปประกอบอาชีพ เมื่อเรียนจบสามารถนำใบประกาศนียบัตร ใช้สมัครงานได้ทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่าศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นปัญหาที่ท้าทายมากสำหรับสังคมไทย เนื่องจากวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว และในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด คือมีผู้สูงอายุในวัย 60 ปีขึ้นไปราว 25% ดังนั้นจึงต้องเตรียมการอย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับปัญหาผู้สูงอายุทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

โดยคณะฯได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งเว็บไซด์ เพซบุ๊กเพจ และไลน์ ในชื่อ “เรดดี้ ซีเนียร์” (Ready Senior) ขึ้นเป็นศูนย์กลางการสร้างสังคมสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้ความรู้ ยกระดับความสามารถด้านอาชีพ การดูแลตัวเอง รวมทั้งประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างมาตรการเชิงป้องกันสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ

โครงการของเราได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยได้ลงนามเอ็มโอยูร่วมออกแบบหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และผู้เป็นโรคสมองเสื่อมที่จะอบรมผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้สามารถดูแลตัวเอง คนในครอบครัว ตลอดจนต่อยอดไปสู่อาชีพผู้ดูแลคนสูงอายุ ซึ่งอาชีพนี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคตอันใกล้ ติดต่อสอบถามได้ที่
Facebook : Ready Senior เรดี้ซีเนียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง