ม.ธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับ ไทยเบฟ ยกระดับผลิตภัณฑ์ สโมสรฟุตบอลสุโขทัย เอฟซี เปลี่ยนโฉมค้างคาวไฟ มองมุมใหม่ด้วยผ้าขาวม้าทอมือ

ในปัจจุบัน การเติบโตของวงการฟุตบอลไทยก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก โดยส่งผ่านมายังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างการลงทุนในการทำทีมฟุตบอล ซึ่งในส่วนของสมาคมฟุตบอลไทยก็ต้องการยกระดับมาตรฐานการจัดการสโมสรฟุตบอลภายในประเทศให้เป็นไปตามกฏของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เพื่อให้ได้เข้าแข่งขันรายการฟุตบอลระดับทวีป

จากประเด็นดังกล่าว สมาคมฟุตบอลไทยจึงได้มีการปรับโครงสร้างทีมฟุตบอลสโมสร โดยให้เป็นการก่อตั้งจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ มีการสนับสนุนให้สโมสรเดิมหาพันธมิตรจากจังหวัดต่างๆในประเทศ และสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดก่อตั้งสโมสรฟุตบอลเพื่อเข้าแข่งขันในรายการของสมาคม โดยมีหน่วยงานเอกชนหลายแห่งให้การสนับสนุน ทำให้แต่ละสโมสรมีฐานแฟนบอลขึ้นมา

เนื่องจากความรักในจังหวัดหรือถิ่นฐานของตนเอง ส่งผลให้มีการสนับสนุนจากแฟนบอลเข้ามาอีกทาง สร้างรายได้ของแต่ละสโมสรให้มากขึ้นจากค่าเข้าชมและการขายของที่ระลึก แต่ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกสโมสร เพราะในความเป็นจริงมีเพียงไม่กี่สโมสรเท่านั้นที่สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาของสโมสรเมื่อเทียบกับจำนวนแฟนบอล

- สุระประเสริฐ - ภาพที่ 1

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสโมสรสุโขทัย เอฟซี ได้เล็งเห็นโอกาส จึงได้ประสานงานและสนับสนุนงบประมาณมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้ช่วยนำคณาจารย์และนักศึกษาร่วมลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกับทางสโมสรสุโขทัย เอฟซี โดยทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ สุระประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นที่ปรึกษาโครงการนี้

- LINE ALBUM Catalog 211031 - ภาพที่ 3 - FC - ภาพที่ 5

- blackรวม - ภาพที่ 7

ทางทีมออกแบบได้ศึกษาข้อมูลและมองหาแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่จะนำมาใช้ในการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสุโขทัย เพราะการนำเรื่องราวประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนในจังหวัดรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ความภาคภูมิใจ และจะทำให้อยากมีส่วนร่วมกับสโมสรมากยิ่งขึ้น ทาง โครงการ Eisa (Education Institute Support Activity) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนหลายจังหวัดในประเทศไทย จึงได้ประสานกับชุมชนทอผ้าขาวม้าบ้านหาดเสี้ยวในจังหวัดสุโขทัยให้พูดคุยกับทางมหาวิทยาลัย

และนำชมตัวอย่างผ้าขาวม้าของชุมชน ทางทีมออกแบบพบว่าผ้าขาวม้าของชุมชนมีความน่าสนใจและโดดเด่นที่การจกลายที่พัฒนาจากลายจกไทยพวนมาช้านาน จึงมองเห็นว่าอัตลักษณ์ที่โดดเด่นกับฝีมือในการทอผ้าขาวม้าของชุมชนทอผ้าขาวม้าบ้านหาดเสี้ยว จะสามารถช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์กีฬาของสโมสรฟุตบอล สุโขทัยเอฟซี ให้เข้าถึงกลุ่มแฟนบอลที่มีความรักในสโมสรมากขึ้นได้

โดยผ่านการออกแบบที่ใช้วัสดุและลวดลายจากผ้าขาวม้าบ้านหาดเสี้ยว นำการจกลายมาประยุกต์ให้เข้ากับแนวคิดที่จะปรับภาพลักษณ์ทางการตลาดของสโมสร ให้เป็นแบรนด์สินค้าแนวสตรีทสปอร์ต โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

 1. นำตราสัญลักษณ์รูปค้างคาวไฟของสโมสรมาปรับให้เป็นรูปแบบลายจก(ในส่วนของการนำไปใช้จะแยกส่วนกันกับของเดิม) โดยทางทีมได้ลองออกแบบและส่งให้ทางชุมชนจกลายค้างคาวขึ้นมา จนได้ลายที่ลงตัวและเหมาะกับความเป็นสตรีทสปอร์ตและเหมาะสมกับการนำไปใช้
 2. การสร้างชุดสีในการทอผ้าขาวม้าให้เป็นสีประจำสโมสรสุโขทัย เอฟซี เดิมทีทางชุมชนจะไม่ค่อยได้ใช้สีที่มีความสดใสในการทอผ้าขาวม้ามากนัก เพราะเกรงว่าจะไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า ซึ่งการสร้างชุดสีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คอยควบคุมให้ออกมาเหมาะสมกับการนำไปใช้มากที่สุด
 3. การสร้างภาพลักษณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์กีฬาให้เกิดรูปแบบสตรีทสปอร์ตด้วยเทคนิค การตัดต่อ การพิมพ์ลาย การปัก ผสมผสานกับวัสดุที่ทันสมัย

- FC 3 - ภาพที่ 9 - LINE ALBUM ผ้าขาวม้า 2021 211102 0 - ภาพที่ 11 - FC 2 - ภาพที่ 13

หลังจากที่ได้แนวทางและองค์ประกอบในการออกแบบแล้ว ก็มอบหมายให้นักศึกษาในรายวิชาการออกแบบสร้างสรรค์งานแฟชั่น และการออกแบบเครื่องตกแต่งและเครื่องประดับ ไปออกแบบชุดกีฬา เสื้อผ้าแนวสตรีทสปอร์ต และผลิตภัณฑ์กีฬา เช่น กระเป๋าลักษณะต่างๆ ผ้าพันคอ หน้ากากผ้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ สุระประเสริฐ เป็นผู้ควบคุมการออกแบบและนำผลงานทั้งหมดให้ทางตัวแทนสโมสรร่วมกันคัดเลือก จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา และนำไปผลิตชิ้นงานจริง

โดยบางส่วนได้รับความร่วมมือจาก นางสาวกัญญพัชร พิพิธทอง เจ้าของแบรนด์ Pipit ศิษย์เก่าของหลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นคนจังหวัดสุโขทัย ที่เปิดแบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอยู่แล้วดำเนินการผลิตให้ ยิ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินขึ้น จากสโมสร สู่กลุ่มทอผ้า ช่างทอผ้ามีงานเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตมีส่วนร่วม แฟนบอลได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่คนในจังหวัดมีส่วนร่วมเรียกได้ว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์

ต่อเนื่องจากการที่ชุมชนทอผ้าขาวม้าบ้านหาดเสี้ยวได้มีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้ ทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น ได้แก่ อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล อาจารย์ณมณ ขันธชวะนะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข มีความต้องการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าทอมือในกลุ่มสินค้าอื่นๆให้กับทางชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายและสร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงได้นำทีมนักศึกษาลงพื้นที่ ร่วมออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้แก่ชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางต่อไป

ติดตามเพจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก