ม.พะเยา จัดพิธีตักน้ำสรงพระธาตุจอมทอง และพิธีอธิฐานจิตรวมน้ำสรงพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2565

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีตักน้ำสรงพระธาตุจอมทอง ณ บริเวณอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีนำกล่าวคำอธิษฐานขอนำน้ำจากอ่างหลวงไปประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุจอมทอง โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 3 คณะ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยังลานหน้าพระพุทธพภุชคารักษ์ เพื่อทำพิธีอธิฐานจิตรวมน้ำสรงพระธาตุจอมทอง

ทั้งนี้ ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ได้นำน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญ 6 แหล่ง ประกอบด้วย น้ำจากแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ น้ำจากแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง น้ำจากแม่น้ำยม จังหวัดแพร่ น้ำจากแม่น้ำน่าน จังหวัดน่าน และน้ำจากกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา รวมถึงน้ำจากอ่างหลวง แหล่งเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มาใช้เป็นน้ำสรงพระธาตุจอมทองเพื่อความเป็นศิริมงคลและร่มเย็นของชาวพะเยา รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพะเยา ให้คงอยู่สืบไป

- - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง