ม.พะเยา เปิดรับสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ม.พะเยา เปิดรับสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถกรอกข้อมูลสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th สมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ ชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11 ) หรือ ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศึกษา ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดของคณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร Click https://bit.ly/3I7Jt74
สมัครเรียน Click http://reg.up.ac.th/app/admission/apply2/NewAccount

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)
https://admission.up.ac.th/63/Graduate_Studies_Main.aspx
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
https://admission.up.ac.th/63/bachelor_Main2.aspx
สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก ที่มีผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าตามเกณฑ์ให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมใบสมัคร กรณีที่ยังไม่มีผลการสอบดังกล่าวสามารถสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้ที่ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียด http://lc.libarts.up.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
www.admission.up.ac.th
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273
โทรสาร 0 5446 6694

2