“ม.ศรีปทุม” ส่งมอบน้ำดื่ม SPU กองอำนวยการศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขตบางเขน

เมื่อ (26 ส.ค.63) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทีมงาน SPU Care ดำเนินการส่งมอบน้ำดื่ม SPU จำนวน 100 โหล ให้กับกองอำนวยการศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่ประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤต โควิด-19 ไปด้วยกัน

#spucare #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #ศรีปทุม #DEK65 #กองอำนวยการศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขตบางเขน #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

- - ภาพที่ 1