ม.หอการค้า ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการกับประชาชน

ม.หอการค้า ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (GSUTCC) นำโดย ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดี(ผู้หญิงตรงกลาง) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมนำอาหารและปัจจัยอื่นๆ มอบให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ ในการให้บริการกับประชาชน ที่เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆนี้

57511