ประกันสังคม ขอความร่วมมือผู้ประกันตน ม.40 ลงทะเบียนแล้วรีบจ่ายเงินสมทบงวดแรก รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

สังนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือแรงงานอิสระสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ต้องการรับเงินเยียวยา เมื่อผู้ประกันตน ม.40 ลงทะเบียนแล้วรีบจ่ายเงินสมทบงวดแรก จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายทันที รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดรับสมัครแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกได้ 3 ทางเลือก คือ

  • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท
  • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท
  • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

สามารถสมัครง่าย ๆ ได้หลายช่องทาง เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวพร้อมจ่ายเงินสมทบ ได้ทันที ทุกช่องทางการสมัครและชำระเงินไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

โดยทางสำนักงานประกันสังคม พบว่ามีแรงงานอิสระให้ความสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นจำนวนมาก และมีการสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ยังไม่จ่ายเงินสมทบเป็นจำนวนมาก สำนักงานประกันสังคม จึงขอแจ้งให้แรงงานภาคอิสระทราบว่า การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย เมื่อจ่ายเงินสมทบงวดแรกแล้ว เท่านั้น !

ผู้ประกันตน ม.40 ลงทะเบียนแล้ว รีบจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน หากจ่ายช้ากว่านี้ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการรับเงินเยียวยา หากท่านตกงานสามารถลงทะเบียนว่างงานได้ ซึ่งทางเวปเราได้เขียนวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ตให้ทราบกันแล้ว

ลงทะเบียน ม. 40 ได้ที่ https://www.sso.go.th/section40_regist/

sso