ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 18 – 22 กรกฏาคม 2565 ฝึกอบรม ณ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

- 4405 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ