ยูนิโคล่เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ปรับเงินเดือนขึ้น 5 – 25% พร้อมมอบความก้าวหน้าและเป้าหมายการเติบโตระยะยาวของพนักงาน

UNIQLO HR Infographic FINAL scaled

กรุงเทพฯ (26 เมษายน 2566) – ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในประเทศไทย เพื่อความก้าวหน้าและเป้าหมายการเติบโตของพนักงานในระยะยาว พร้อมพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนกำลังสำคัญขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล จึงเป็นสิ่งที่ทางยูนิโคล่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพื่อศักยภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ ยูนิโคล่ ประเทศไทย เสริมแรงจูงใจในการทำงานด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงานยูนิโคล่ ประเทศไทย ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

Salary Increment – ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน

  • พนักงานทั้งหน้าร้าน และสำนักงานใหญ่ จะได้รับการปรับเงินเดือนขึ้น 5-25% ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละท่าน โดยยึดหลักปรัชญาการทำงานของบริษัทเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงาน รวมถึงความมุ่งมั่นและการทุ่มเทเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

Career Growth – ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

  • มอบความเชื่อมั่นและโอกาสเพื่อจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ พร้อมสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมืออาชีพในองค์กรระดับโลก เพื่อผลักดันคุณสู่ Global Leader ในอนาคต
  • เน้นการสร้างความสามารถให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อบ่มเพาะผู้นำและผู้บริหารรุ่นใหม่

UNIQLO Thank You Card 2 scaled

360° Evaluation – การประเมินครบวงจร

  • ประเมินการทำงานตามผลงานอย่างแท้จริง (ประวัติ, การศึกษา, อายุ, เพศ, อายุการทำงาน และอื่นๆ ไม่มีผลต่อการประเมิน)
  • ประเมินสายงานทุกๆ 3 เดือน (สำหรับพนักงานที่ร้านสาขา) และ 6 เดือน (สำหรับพนักงานที่สำนักงานใหญ่ และ ผู้จัดการ)
  • พัฒนาสายอาชีพรายบุคคล (ขึ้นอยู่กับความถนัด และความสนใจในสายงาน)

Women Empowerment – ส่งเสริมพลังของสตรี

  • พนักงานหญิงสามารถลาคลอดได้สูงสุด 365 วัน (พร้อมจ่ายเงินเดือน 90 วัน)
  • โดยมีพนักงานหญิงกว่า 75% อยู่ในระดับผู้จัดการ
  • ผลักดันด้านความเท่าเทียมทางเพศในองค์กร

Diversity and Inclusion – สภาพแวดล้อมการทำงานแบบไดนามิค

  • สนับสนุนความหลากหลายของหารทำงาน พร้อมนโยบายการบริหารความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างผ่านการทำงานเป็นทีม

UNIQLO Staff at CTW 1

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิโคล่ และธุรกิจของแบรนด์ได้ที่ https://www.fastretailing.com/employment/th/uniqlo/th/graduate/