รพ. บี.แคร์ฯ ชนะเลิศ สถานพยาบาลในดวงใจ ประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

เรืออากาศเอก ดร.นพ.พิทักษ์ ฐานบัญชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ รับมอบโล่ “รางวัลชนะเลิศ สถานพยาบาลในดวงใจ ประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๔” สำหรับสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ คน จาก นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑๐ ในฐานะที่โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เป็นสถานพยาบาลที่มีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ และพัฒนาการให้บริการผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๒ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- IMG 4191 - ภาพที่ 1