รพ. บี.แคร์ฯ ทำลายแฟ้มเวชระเบียน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ประกาศ ทำลายแฟ้มเวชระเบียน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ เกินกว่า 5 ปีมารับบริการครั้งสุดท้าย 1 มกราคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2560

ผู้ป่วยสามารถติดต่อขอสำเนาประวัติได้ที่บริการเอกสารทางการแพทย์ ชั้น 1 อาคารปานปิติหรือ mr@bcaremedicalcenter.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

- 306549205 5983592714988996 1279657449780585244 n - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

บทความถูกโพสที่: https://digitalmore.co/

ติดตามเพจ