รพ. บี.แคร์ฯ ประกาศทำลายแฟ้มเวชระเบียน ประจำปี พ.ศ. 2566

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ประกาศทำลายแฟ้มเวชระเบียน ประจำปี พ.ศ. 2566 แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ที่จัดเก็บไว้กับโรงพยาบาลฯ และขาดการติดต่อเกินกว่า 5 ปี (ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561)

ผู้ป่วยสามารถติดต่อขอสำเนาประวัติได้ที่ บริการเอกสารทางการแพทย์ ชั้น 1 อาคารปานปิติ หรือ mr@bcaremedicalcenter.com ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

 

ประกาศทำลายแฟ้มเวชระเบียน - 183940 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: nuttarika.r

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ