รพ.บี.แคร์ฯ รับมอบหนังสือ โครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน”

Lazada

คุณณัฐชยา อดิโสภณภากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) รับมอบหนังสือ โครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” โดยมี คุณลัดดา โพธิ์ลอย ผู้บริหารศูนย์ บริษัทไทยประกันชีวิต สาขาอโศก เป็นตัวแทนมอบ ให้แก่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ในวันที่ 10 พ.ค. 2566

รพ.บี.แคร์ - 374827 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ