รพ. บี.แคร์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ระดับเพชร (Diamond) ประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘

รพ. บี.แคร์ - AW Bangkok Green CLEAN Hospital Plus A2 1000 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: nuttarika.r

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ