รพ.หัวเฉียว ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนกลับเข้าทำงาน

จากสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ทำให้วิถีชีวิตการทำงานเปลี่ยนไป ส่วนใหญ่จะทำงานที่บ้านและในเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย หลายท่านกลับไปทำงานได้ตามปกติ การตรวจสุขภาพก่อนกลับไปทำงานจึงเป็นเรื่องที่เราควรใส่ใจเพื่อตัวเราและเพื่อนร่วมงาน

โรงพยาบาลหัวเฉียว เล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างมั่นใจก่อนกลับเข้าทำงานและการตรวจสุขภาพของผู้ที่รักษาตัวหายจากเชื้อโควิด ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31  ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-223-1351 ต่อ 3473, 3474

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: รพ.หัวเฉียว

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง