ร้านยากรุงเทพ ร่วมสนับสนุนโครงการชุมชนยั่งยืน มอบชุดตรวจสารเสพติดกว่า 10,000 ชุด แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายชูวิทย์ วัยศิริโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด ผู้บริหารร้านยากรุงเทพ และนางสาวจิตรามณฑน์ ยันตรัตนะวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็กดีซีน จำกัด ได้ร่วมกันมอบชุดตรวจสารเสพติดจำนวน 10,000 ชุด ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

S 5423334

สำหรับการมอบชุดตรวจสารเสพติดครั้งนี้ ทางร้านยากรุงเทพมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชนไทย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ากำลังแพร่ระบาดหนักในขณะนี้ โดยหวังให้ชุดตรวจดังกล่าวช่วยเพิ่มกำลังให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ค้นหาผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ความช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู เป็นกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอน รวมไปถึงการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติด อันจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

ซึ่งได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและลดการใช้ยาเสพติดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลระยะเร่งด่วน 3 เดือนจากนี้ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตรวจผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้สารเสพติดทุกชุมชนรวมกว่า 1,483 ชุมชน โดยความจำเป็นต้องใช้ชุดตรวจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางบริษัทกรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงพร้อมให้การสนับสนุนภาครัฐในทุกโอกาส ทุกช่องทางที่สามารถให้ความร่วมมือได้ หวังว่าจากจุดเริ่มต้นของร้านยากรุงเทพจะจุดประกายให้ผู้คนรวมไปถึงองค์กรต่างๆ ได้หันมาสนใจการแก้ปัญหายาเสพติดที่ต้นเหตุมากขึ้น
กิจกรรมต่อไปการแก้ปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ร้านยากรุงเทพได้จัดแคมเปญเพื่อรณรงค์ให้รู้เท่าทันยาเสพติด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้ในเกี่ยวกับผลเสียต่อร่างกายจากการเสพยา และการสังเกตุอาการผู้เสพ ผ่านช่องทางต่างๆ ของร้านยากรุงเทพ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับบริษัทแม็กดีซีน จำกัด ซื้อชุดตรวจ Mag Test 1 แถม 1 และยังได้ร่วมมอบชุดตรวจให้กับโครงการชุมชนยั่งยืนอีก 1 ชุด ได้ที่ร้านยากรุงเทพทั้งที่สาขา หรือผ่าน Application ร้านยากรุงเทพ ตลอดเดือนธันวาคมนี้