วว. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค/การแพทย์ จาก สมอ.

Lazada

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการให้เป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 5 ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทบังคับและสมัครใจ ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคและการแพทย์ในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ระบุ วว. มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ เครื่องมือ บุคลากร เพื่อร่วมช่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน ในเวทีการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

- 1638415778589 - ภาพที่ 1

ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. ดำเนินงานการวิเคราะห์ทดสอบ ด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกระบวนการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการดำเนินงานดังกล่าวอย่างมีระบบและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ส่งผลให้ขณะนี้ วว. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 5 (ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคและการแพทย์ในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ทั้งในด้านรายการบริการทดสอบของแต่ละมาตรฐานและรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ รวมทั้งใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025 ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ของ วว. ตามมาตรา 5 ครอบคลุมการตรวจสอบ ดังนี้

กลุ่มอาหาร เช่น นมผง มอก.391-2524 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มอก. 271-2548 แป้งมันสำปะหลัง มอก. 274-2521 น้ำซอสปรุงรส มอก.8-2539 น้ำมันรำข้าวสำหรับบริโภค มอก. 44-2516 น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค มอก. 175-2529 น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค มอก. 288-2535 กาแฟคั่ว มอก. 522-2527 ปลาทูน่ากระป๋อง มอก. 142-2530 น้ำส้มสายชู มอก. 83-2561 น้ำพริกแกงและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส มอก. 429-2548 อาหารแมว มอก. 1017-2533

กลุ่มการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มอก. 2424-2562 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวชนิด N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ มอก. 2480-2562 ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว มอก.538-2560 ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว มอก.1056 เล่ม 1-2556 หลอดยาฉีด มอก .502-2547 การทดสอบเพื่อประเมินการระคายเคืองและการแพ้ทางผิวหนัง มอก. 2395 เล่ม 10 : 2558 การทดสอบเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย มอก. 2395 เล่ม 11 : 2551

กลุ่มเครื่องประดับ/ของใช้ทั่วไป เช่น ทองรูปพรรณ มอก. 303-2522 กระดาษเช็ดหน้า มอก. 215-2560 กระดาษเช็ดปาก มอก. 240-2530 โคโลญ มอก. 1570-2541 แป้งฝุ่น มอก. 443-2525 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว มอก. 1745-2547 สบู่ถูตัว มอก. 29-2545 แชมพู มอก.162-2541 ผงซักฟอก มอก. 78-2561
กลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้กับอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสลายตัวได้แบบใช้ครั้งเดียว มอก.2884 เล่ม 1-2560 ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับอุ่นในไมโครเวฟ มอก. 3022-2563 ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ มอก. 2995-2562 เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย มอก. 1773-2548 ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน มอก.5 24-2539

กลุ่มก่อสร้าง เช่น แผ่นเหล็กมุงหลังคา มอก. 1128-2562 แผ่นยางปูพื้น มอก. 2377-2559 บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง มอก.759-2531 บานประตูพีวีซี มอก. 1013-2533

กลุ่มอุปกรณ์รถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน เช่น จานโซ่จักรยานยนต์ มอก. 472-2526 โครงรถจักรยาน มอก.254-2529 วงล้อรถจักรยาน มอก. 267-2528 ยางนอกรถจักรยาน มอก. 571-2528 บันไดจักรยาน มอก.631-2529 สีจราจร มอก. 415-2548 หม้อน้ำรถยนต์ มอก. 388-2534 ยางในรถยนต์ มอก. 651-2535 ยางขอบประตูรถยนต์ มอก. 800-2545 เบาะรถยนต์ มอก. 896-2532

“…วว. ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ เครื่องมือและบุคลากร เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยศักยภาพของเราจะช่วยให้การประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน…” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับบริการจาก วว. ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม โทร. 0 2577 9344 , 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 อีเมล tistr@tistr.or.th เว็บไซต์ www.tistr.or.th