วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มรภ.พระนคร เปิดศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา วัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ด้วยกระบวนการทางวิศวกรสังคม และให้วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์เป็นศูนย์จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี แก้วเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ สุนทโรทก ผู้อำนวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ กล่าวรายงาน

โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่ อบต.ชัยบาดาล ,อบต.ลำนารายณ์ ,อบต.ห้วยหิน ,อบต.ม่วงค่อม ,อบต.หนองยายโต๊ะ ,เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ,ศาลจังหวัดชัยบาดาล ,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ,โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ,โรงเรียนบ้านม่วงค่อม และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาในครั้งนี้

- DSC 10088 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง