“ศุภนิมิตฯ จับมือ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย” จัดส่งอุปกรณ์กีฬาสู่เด็กเปราะบางยากไร้ทั่วประเทศ

Lazada

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบการสนับสนุนการจัดส่งชุดอุปกรณ์กีฬา ไปยังโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล กับ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย โดยมีคุณอดิศักดิ์ ผุงประเสริฐยิ่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ และคุณนลินี ชนะสงคราม เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนส่งมอบการสนับสนุนครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ชุดอุปกรณ์กีฬาจะถูกจัดส่งไปยังโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จำนวน 337 โรงเรียน รวม 30 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ “Back to School Bounceback” ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยอุปกรณ์ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้อุปการะและผู้บริจาค เพื่อส่งต่อให้แก่โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลได้มีอุปกรณ์กีฬาอย่างเพียงพอ และปลอดภัยในการสร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กเปราะบางยากไร้ทั่วประเทศ

- IMG 1716 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ