สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ซิสทรอนิกส์ และ เคพีไอ อินโนเวชั่น

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด และบริษัท เคพีไอ อินโนเวชั่น จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย นายสหัส ศิริเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีไอ อินโนเวชั่น จำกัด และนายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ลงนามประสานความร่วมมือ (MOU) ทางเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และส่งเสริมกันให้นำองค์ความรู้ การวิจัย พัฒนาทางวิชาการ และผลิตบุคลากร ไปร่วมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งทางด้าน การบินสำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, การสำรวจพื้นที่เชิงเกษตร, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Technology) และเตรียมจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ” เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือ หน่วยงานของรัฐ

- moupit02 - ภาพที่ 1

โดยได้รับเกียรติ พลโทยอดชัย ยั่งยืน และนายธงชัย สุมโนทยาน จากสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (สอป.) เป็นสักขีพยาน เพื่อสืบสานองค์ความรู้สร้างหลักสูตรการศึกษาด้านการวิจัยพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อไป ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อเร็วๆ นี้