สมาคมจีเอสเอ็มเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ พบการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าความครอบคลุมสัญญาณถึง 8 เท่า

ในปัจจุบัน พื้นที่กว่า 95% ของโลกมีเครือข่ายบรอดแบนด์เคลื่อนที่แล้ว อย่างไรก็ตาม กว่า 40% ของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้กลับต้องเผชิญกับอุปสรรคอื่น ๆ ที่ทำให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้

รายงานฉบับใหม่โดยสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) ระบุว่า การทำให้ผู้คนใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ แทนที่จะเน้นความครอบคลุมของเครือข่ายเพียงอย่างเดียว เป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันให้ผู้คนกว่า 3.2 พันล้านคนทั่วโลกเข้าถึงความเป็นดิจิทัลได้

รายงานสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ (State of Mobile Internet Connectivity Report) ประจำปีของสมาคมฯ แสดงให้เห็นว่า กว่า 95% ของประชากรโลกขณะนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ 55% ของประชากรโลกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ ทั้งนี้ การมอบความครอบคลุมด้านสัญญาณในส่วนที่เหลืออีก 5% (“ช่องว่างความครอบคลุม”) ยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ใหญ่กว่าคือประชากรจำนวน 3.2 พันล้านคน เทียบเท่ากับ 40% ของประชากรโลก ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณครอบคลุมโดยเครือข่ายบรอดแบนด์โทรศัพท์มือถือ แต่กลับต้องเผชิญอุปสรรคที่ทำให้พวกเขาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ (“ช่องว่างการใช้งาน”) ซึ่งประกอบด้วย

  • การขาดความเข้าใจและทักษะดิจิทัล
  • ความสามารถในการจ่าย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการซื้ออุปกรณ์มือถือ)
  • การเข้าถึงเนื้อหาและบริการที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อกังวลด้านความปลอดภัยและการเข้าถึง
  • ความท้าทายเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง (LMIC) ที่ซึ่งโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางหลัก และในหลายกรณีเป็นเพียงช่องทางเดียวในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

94% ของประชากรโลกที่ “ถูกตัดขาด” จากโลกอินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มอยู่ในกลุ่มประชากรที่ยากจน ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท และประชากรที่เป็นผู้หญิง ซึ่งทั้งหมดอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง การขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทำให้พวกเขาไม่สามารถมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในโลกที่มีความเป็นออนไลน์เพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถรับมือกับการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้น อุปสรรคเหล่านี้ยังขัดขวางไม่ให้พวกเขาเข้าถึงแหล่งข้อมูลและบริการที่สำคัญ เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา อีคอมเมิร์ซ บริการทางการเงิน และโอกาสในการสร้างรายได้

แมตส์ แกรนริด (Mats Granryd) ผู้อำนวยการสมาคมจีเอสเอ็ม กล่าวว่า “ขณะนี้ผู้คนมากกว่า 55% ทั่วโลกได้รับประโยชน์จากพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการเครือข่ายเคลื่อนที่ทั่วโลกได้ขยายพื้นที่ให้บริการเครือข่ายที่เข้าถึง 95% ของประชากรโลก และยังคงลงทุนต่อไปเพื่อเพิ่มการเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าเราควรฉลองความสำเร็จนี้ แต่เราไม่ควรปล่อยให้สิ่งนี้บดบังความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น”

“ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจริงจังในการเข้าถึงผู้คนอีก 3.2 พันล้านคนที่ยังไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ แม้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เครือข่ายบรอดแบนด์โทรศัพท์มือถือก็ตาม เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ และทำให้การมีส่วนร่วมทางดิจิทัลกลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างแท้จริง การขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือจะช่วยเพิ่มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ยกระดับการเคลื่อนไหวทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ พร้อมพลิกโฉมชีวิตของผู้คนนับล้านทั่วโลก”

เทรนด์สำคัญ

นอกจากการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมุ่งเน้นที่ “ช่องว่างการใช้งาน” แล้ว รายงานฉบับนี้ยังเผยให้เห็นแนวโน้มสำคัญหลายประการ ได้แก่

  • การใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล โดยภายในสิ้นปี 2564 มีผู้คนกว่า 4.3 พันล้านคนทั่วโลกที่ใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ คิดเป็น 55% ของประชากรโลก เพิ่มขึ้นจาก 43% ในปี 2560
  • ประชากรเกือบ 300 ล้านคนเข้าถึงโลกออนไลน์ได้เป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา โดยผู้คนส่วนใหญ่ที่เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในปี 2564 มาจากประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นที่ที่ประชากรที่ถูกตัดขาดจำนวน 94% ของโลกอาศัยอยู่ นับเป็นครั้งแรกที่ประชากรจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางจำนวนครึ่งหนึ่งสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้
  • ช่องว่างความครอบคลุมทั่วโลกลดลงอย่างมากในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนผู้ที่อาศัยอยู่นอกขอบเขตเครือข่ายบรอดแบนด์โทรศัพท์มือถือลดลงจาก 19% ในปี 2558 เป็น 5% ณ สิ้นปี 2564 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้คนอีกราว 400 ล้านคนทั่วโลกที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ครอบคลุมเครือข่ายบรอดแบนด์โทรศัพท์มือถือ ขณะที่ความคืบหน้าดังกล่าวเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ปี 2561
  • แม้จะเกิดความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการเพิ่มการใช้งานอินเทอร์เน็ต แต่รายงานฉบับนี้ ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาของสหราชอาณาจักร (FCDO) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Sida) ผ่านมูลนิธิเครือข่ายเคลื่อนที่เพื่อการพัฒนาของสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA Mobile for Development Foundation) ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ไม่เท่าเทียมกันและ
  • ช่องว่างทางดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นระหว่างและภายในประเทศ พร้อมชี้ให้เห็นว่าความพยายามร่วมกันที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นในการกำจัดช่องว่างเหล่านี้ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลและการระบุเป้าหมายโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ผู้กำหนดนโยบาย พันธมิตรระหว่างประเทศ และภาคเอกชนในวงกว้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปสรรคที่พวกเขาต้องเผชิญในการเข้าถึงและการใช้งาน

การจัดการกับช่องว่างการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือจะเป็นจุดสำคัญของงานเอ็มดับบลิวซี แอฟริกา (MWC Africa) ในปีนี้ที่กรุงคิกาลี ประเทศรวันดา ซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้า เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเอ็มดับบลิวซี แอฟริกา รวมถึงวิธีการเข้าร่วม ได้ที่ https://www.mwc-africa.com/

อ่านรายงานสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือของจีเอ็สเอ็มเอ ปี 2565 ได้ที่: https://www.gsma.com/r/somic/

เกี่ยวกับสมาคมจีเอสเอ็ม

จีเอสเอ็มเอ (GSMA) หรือสมาคมจีเอสเอ็ม เป็นองค์การระดับโลกที่รวมระบบนิเวศการสื่อสารเคลื่อนที่ (mobile ecosystem) เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อค้นพบ พัฒนา และส่งมอบนวัตกรรมที่เป็นพื้นฐานของการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก วิสัยทัศน์ของเราคือ การปลดล็อกพลังแห่งการเชื่อมต่อ เพื่อให้ผู้คน อุตสาหกรรม และสังคมเจริญรุ่งเรือง สมาคมจีเอสเอ็มเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการมือถือและองค์กรต่าง ๆ ทั่วทั้งระบบนิเวศการสื่อสารเคลื่อนที่ ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สมาคมจีเอสเอ็มให้บริการแก่สมาชิกในสามด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ การเชื่อมต่อที่ดี บริการและโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรม และการขยายขอบเขตการเข้าถึง ซึ่งรวมไปถึงการผลักดันนโยบาย การจัดการกับความท้าทายทางสังคมที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน การสนับสนุนเทคโนโลยีและความสามารถในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่ ตลอดจนการจัดการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับระบบนิเวศการสื่อสารเคลื่อนที่ ที่งาน MWC และ M360

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gsma.com

เกี่ยวกับโครงการสังคมเชื่อมต่อของสมาคมจีเอสเอ็ม

โครงการสังคมเชื่อมต่อ (Connected Society) ของสมาคมจีเอสเอ็ม ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ บริษัทเทคโนโลยี ชุมชนเพื่อการพัฒนา และรัฐบาล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและผลักดันให้ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือมากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มประชากรด้อยโอกาสในตลาดกำลังพัฒนาเป็นหลัก

รายงานฉบับนี้เป็นผลงานของโครงการมูลนิธิเครือข่ายเคลื่อนที่เพื่อการพัฒนาของสมาคมจีเอสเอ็ม ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาของสหราชอาณาจักร (FCDO) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Sida) ความคิดเห็นที่แสดงในรายงานฉบับนี้ไม่ได้สะท้อนความคิดเห็นของทั้งสององค์กร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/connected-society/

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1882833/GSMA_Logo.jpg