สยามกลการ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นายปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท สยามกลการ จำกัด บริษัทในกลุ่มสยามกลการ เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานฯ ในภูมิภาคลุ่มแม่ น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การได้รับใบรับรองครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวของบริษัท สยามกลการ จำกัด ที่ให้ความสำคัญถึงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่ การดูแลพนักงาน อุปกรณ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆขององค์กร พิธีการจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ปทุมวัน เมื่อเร็วๆนี้

- SIAMMOTORS 2022 01 28 162702 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สยามกลการ

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง